Auteur: Wim Schuurman

Komt de vlag van Zuid-Jemen terug?

De burgeroorlog in Jemen is een nieuwe fase ingegaan. Media meldden op 11 mei 2017 dat stammenoudsten, militairen en politieke leiders een nieuwe raad instelden, die onder leiding zou staan van oud-gouverneur van Aden, Aidaroos al-Zubaidi. Veel ontevreden Zuidelijken vinden al lang dat de Noordelijken de beperkte natuurlijke rijkdommen, waaronder aardolie, uitbuitten én hen van banen en invloed onthielden. In juli verklaarde de Zuidelijke Overgangsraad (STC) bereid te zijn te gaan regeren als de regering van president Hadi dit niet lukte. In januari 2018 liep de spanning tussen de STC en de Hadi-regering verder op. Op 28 januari meldden...

Read More

Kroon op het werk

De Republiek Roemenië heeft met ingang van 1 januari 2018 de oude koninklijke kroon als symbool voor diverse staatsinstellingen in ere hersteld. De meest opvallende verandering is het staatswapen. Vanaf nu zal de kroon op alle nieuwe munten en bankbiljetten afgebeeld worden. De Roemeense monarchisten zijn nog niet gelukkig met de huidige veranderingen. Zij spreken van een gedeeltelijke overwinning. Zij zijn pas tevreden als het gehele koninklijke wapen heringevoerd zal worden. Dan is het schild eveneens gedekt met de IJzeren kroon en heeft zilvergrijze kleur. Koning Carol I koos staal en niet goud om de dapperheid van de Roemeense...

Read More

De vlag van Skåne is officieel erkend

De vlag van Skåne, een streek in het zuidwesten van Zweden, heeft officiële status verkregen. De vlag is rood met een Scandinavisch geel kruis. Deze wordt er al eeuwen gebruikt, maar mag pas nu naast de nationale vlag van Zweden bij officiële gelegenheden wapperen. Het voorstel om de regiovlag een officiële status te geven kwam van Henrik Fritzon, die zitting heeft in de regionale vergadering. Hij voerde twee redenen aan om tot erkenning over te gaan: De Schoonse* vlag is de oudste regionale vlag in Zweden en is populair bij de bevolking van de streek. Uiteindelijk stemden alle partijen...

Read More

Vlaggen voor de vrijheid van Ahwaz

Op 8 november 2017 werd in Den Haag Ahmad Mola Nissi vermoord. Hij was de oprichter en leider van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Deze beweging voert aanslagen uit op overheidsgebouwen en olie-installaties in Khuzestan ofwel Zuidwest-Iran en brengt zo economische schade toe. De beweging is in Iran verboden vanwege terreur. De vlag die de ASMLA voert is een dundoek van drie even hoge banen rood, wit en zwart met op het midden in de witte baan een groene vijfpuntige ster met een ring eromheen. Deze deels militante beweging gebruikt een logo dat op een wit doek ook als vlag gevoerd wordt. Het is een wit veld met van blauw de Perzische Golf met erboven van oker de regio Khuzestan belegd van wit met de naam in Arabisch schrift. Dit alles aan beide zijden omring door twee linten in de kleuren van de vlag die beneden oprijzen uit een breed rood mottolint met wit Arabisch opschrift en die bovenin uitlopen in twee zwarte half-automatische wapens, waarvan de lopen elkaar kruisen. Zoals vaker is ook in Khuzestan het verzet van de soennitische Arabische minderheid tegen de sjiïtische Iraanse overheid in facties uiteengevallen. De Ahwaz Liberation Organisation zetelt in Maastricht en werd gevormd uit (de resten van) de DRFLA, PFLA en AFLA. Deze ALO gebruikt dezelfde vlag als de ASMLA. De National Liberation Movement of Ahwaz...

Read More

Mauretanië vervangt haar vlag

Op 15 augustus 2017 verving de Islamitische Republiek van Mauretanië de nationale vlag die op 22 maart 1958 werd aangenomen en sinds 1 april 1959 in gebruik was. Dit besluit volgde op de uitslag van een referendum d.d. 5 augustus 2017, dat was uitgeschreven door president Ould Abdel Aziz. De nieuwe nationale vlag heeft in de kern het beeld van de oude vlag, aangevuld met een rode baan langs zowel de boven- als de onderzijde van het dundoek. Elk van die rode banen beslaat 15% van het dundoek. Deze rode banen symboliseren het door patriotten vergoten bloed in de...

Read More
  • 1
  • 2

Volg de NVvV op

Nieuwsbrief