In de laatste week van september 2019 wapperde op het stadhuis van St. Brieuc in de Bretagne, Frankrijk, de vlag voor doven en slechthorenden.

De kleur turkoois in dit dundoek staat voor doven en slechthorenden, het geel voor vreugde, plezier, licht en het leven, terwijl blauw de mensheid verbeeldt. De hele figuur toont een geopende hand met gespreide vingers.

Deaflympics

De Deaflympische Spelen zijn de Olympische Spelen voor doven. Deze bestaan ook uit aparte Zomer- en Winterspelen, en worden elk om de vier jaar gehouden in de oneven jaren, in het jaar na de overeenkomstige reguliere Olympische Spelen.

Het logo van de Deaflympics

Dove mensen hebben hun eigen Spelen omdat ze in tegenstelling tot hun horende (gehandicapte) medesporters visuele communicatiemiddelen (gebarentaal, startvlaggen in plaats van pistoolschoten) nodig hebben bij het bedrijven van hun sport.

De eerste Zomerspelen werden in 1924 in Parijs gehouden, de tweede in Amsterdam. Hieraan namen tien landen deel met 212 deelnemers in totaal. Op 7 mei 2001 zijn de Deaflympics op internationaal niveau erkend door het IOC, alleen in Nederland nog niet door het NOCNSF. Dove sporters kunnen daardoor niet zoals Nederlandse deelnemers aan de Paralympics gebruikmaken van begeleiding (faciliteiten, financiën) vanuit NOCNSF.

Per 1 januari 2009 is Dovensport verzelfstandigd. Voorheen was dovensport opgenomen in Gehandicaptensport Nederland. De Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) is vanaf 1 januari 2009 de sportorganisatie voor doven in Nederland. KNDSB moet daardoor in staat zijn de dovensport in Nederland beter neer te zetten in de samenleving en daardoor erkenning (en financiële ondersteuning) van de overheid en NOC*NSF krijgen.

Meer vlaggen voor doven en slechthorenden bij Flags of the World