Vlaggenparade, Rotterdam. Foto Davied van BerloOp zaterdag 19 maart jl. kwamen zo’n veertig leden, vrienden en contacten van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde bij de Vlaggenparade aan de Boompjes in Rotterdam bij elkaar om met een bijzonder vlaghijsmoment, omlijst met mooie woorden, te vieren dat de vereniging precies 50 jaar geleden werd opgericht.

Zo nam ook voorzitter Joost Schokkenbroek het woord. “Een lofwaardig initiatief van een klein clubje mensen leidde in 1966 tot de oprichting van de NVvV. Klaes Sierksma was de drijvende kracht achter het genereren van belangstelling voor vlaggenkunde èn het bijeen brengen van geïnteresseerden in wat toen nog banistiek werd genoemd. Vier jaren eerder, in 1962, na het verschijnen van zijn Nederlands Vlaggenboek, namen nogal wat belangstellenden contact op met Sierksma, die op zijn beurt in 1965 de vlaggenliefhebbers uitnodigde voor deelname aan het eerste internationale vlaggencongres in Muiderberg, waarvan hij de organisator was. Samen met een aantal deelnemers van het congres richtte Sierksma een half jaar later, op zaterdag 19 maart 1966, de NVvV op tijdens een bijeenkomst van vlaggenliefhebbers in het hoofdkantoor van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.”

Wereldcongres

“Binnen de beperkte middelen die wij hebben op financieel terrein en qua ledenbestand (de vereniging telt zo’n 100 leden) mag ik constateren dat wij een redelijk actieve vereniging hebben. In ieder geval één keer per jaar heeft de Algemene Ledenvergadering plaats. Altijd wordt deze vergadering gecombineerd met een bezoek aan een fraai museum met mooie expositie.”

“Eén van de meer recente hoogtepunten in het bestaan van de NvVV was de organisatie van het internationale vlaggenkundige congres in Rotterdam in 2013. Ongeveer 140 deelnemers uit tientallen landen kwamen bij elkaar om gedurende ongeveer een week te delibereren over onderzoek, publicaties en samenwerking. Het congres was een groot succes, waarmee wij de NVvV weer eens stevig op de vlaggenkaart hebben gezet.”

Vexilla Nostra en Vlag!

“In de maatschappij bestaat belangstelling voor vlaggen. Het is onze taak als vereniging die belangstelling te onderkennen en infrastructuur te bieden voor het wereldkundig maken van onderzoeksresultaten. Laten zien dat vlaggenkunde een belangrijke hulpwetenschap is en dat studie van vlaggen inzicht biedt in historische tradities en hedendaagse maatschappelijke trends – of het nu lokale of landelijke verenigingen betreft of de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek.”

“Vanaf het prille begin heeft de NVvV gedurende 42 jaar een blad uitgegeven onder de titel Vexilla Nostra (onze vlag). Formaat en vormgeving zijn in de loop der jaren diverse keren gewijzigd. Als gevolg van het samengaan van Vereniging en Stichtingen in 2008 werden het tijdschrift van de Stichting Vlaggenparade Rotterdam en Vexilla Nostra samengevoegd tot één blad in groot formaat met kleurendruk: Vlag!”

Toekomst

Namens de Vlaggenparade Rotterdam (VPR) en het Vlaggenmuseum Nederland (VMN) sprak oud-voorzitter/secretaris Hans Horsting. Hij maakte duidelijk waarom ook zij een beetje jarig zijn: omdat de NVvV formeel de vereniging van Vrienden van de Vlaggenparade en van het Vlaggenmuseum Nederland is en met haar vlaggenexpertise inhoudelijk een bijdrage levert aan Parade en Museum.

Hij benoemt een viertal zaken:

  • Hoewel het oprichten van een binnenmuseum nog niet is gelukt, wordt wel het gezamenlijk bezit dat nu is opgeslagen geordend, geregistreerd, gedigitaliseerd. De digitale ontsluiting is van grote betekenis. Daarom werken Fin Kerssies, Ina Potiek en Davied van Berlo, drie nieuwe NVvV-leden, en Theun Okkerse op dit moment aan een nieuwe website;
  • Het gezamenlijke blad Vlag! dat de uitgaven Vexilla Nostra en Vlaggenlijn verving, verschijnt tweemaal per jaar en wordt door beide ‘partijen’ gevuld door een uiterst plezierig redactieteam;
  • Voor NVvV en VPR is het een goed gebruik geworden om tweemaal per jaar het ‘drie besturenoverleg’ te hebben voor bijpraten en bijsturen van het beleid van VPR, VMN en NVvV;
  • En het Wereldvlaggencongres 2013 dat gezamenlijk werd binnengehaald en georganiseerd. Inhoudelijk vooral gedragen door de NVvV en organisatorisch, administratief en financieel door de VPR. Een prima congres met zelfs een positief financieel resultaat.

Het hijsen van de NVvV-vlagDaarna nam Roelof Prins het woord namens Stichting De Verre Bergen. Deze stichting ondersteunt financieel de Parade. Hij bekende zelf niet veel van vlaggen af te weten maar ziet wel het belang van de Vlaggenparade voor Rotterdam, een plek waar iedere Rotterdammer zich kan herkennen omdat ieders vaderlandse vlag er wappert. Maar ook omdat de Vlaggenparade extra aandacht genereert voor de vele maatschappelijke activiteiten die De Verre Bergen ondersteunt.

Hijsmoment

Daarna werd de vereningsvlag overhandigd aan Fin Kerssies, het jongste lid van de vereniging door de NVvV-medeoprichters Van Leeuwen, Evers en Van Ham, voor het officiële vlaghijsmoment. Fin hees de mooie nieuwe vlag in de hoogste (ere)mast van de Parade onder luid applaus van alle aanwezigen.

Theun Okkerse (lid, beeldend kunstenaar en ontwerper) lichtte het ontwerp van de verenigingsvlag toe. De driehoekige wimpelvormen in deze vlag maakt het spelen van de wind zichtbaar in vrolijk gewapper en bovendien verwijzen de kleuren naar meerbanige vlaggen uit de Nederlandse (vlaggen)geschiedenis.

Na dit plechtige moment en interessante lezing van Theun keerden wij allen terug naar de uitspanning om het glas te heffen op de toekomst van onze NVvV.