Op 18 december 2021 vond weer een digitale vlaggendag plaats. Vanwege corona was bij elkaar komen niet mogelijk dus werd het weer een online bijeenkomst. Zo’n twintig leden wisselden hun vexillologische nieuwtjes uit en er waren acht presentaties voorbereid. Bij deze een kort verslag.

Presentaties

Davied van Berlo, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde, opende de bijeenkomst en liep de vlaggenkundige hoogtepunten van het afgelopen jaar langs. Vervolgens was het woord aan de leden om te vertellen over hun onderzoeken en activiteiten:

Meer over de presentaties vind je hieronder:

 • Bekijk de presentatie van Marcel van Westerhoven over de Limburgse Leeuw op YouTube
 • De presentatie over “spontane vlaggen” van Davied van Berlo staat op Google Presentations
 • Marcel Sjoers vertelde over de vele micronaties en de vlaggen daarvoor zijn verzonnen
 • En Jurg Blom ging in op zijn afstudeeronderzoek over vlaggen in voetbal

Ander nieuws en oproepen

Er gebeurt veel op vlaggenkundig gebied, ook binnen de vereniging. Hieronder vind je een aantal activiteiten waar leden aan kunnen bijdragen of meehelpen. Wil je in contact komen met de initiatiefnemers, dan kan dat via het bestuur.

 • Amit vertelde over het project om de collecties van de NVvV te digitaliseren. Wie wil helpen om de knipsels uit te zoeken?
 • Het bestuur stelt een Willem van Ham-prijs in die jaarlijks wordt uitgereikt aan wie het meest heeft betekend voor de vlaggenkunde;
 • Thijs geeft aan dat er een relevante tentoonstelling is in het Scheepvaartmuseum. Wellicht kunnen we daar volgend jaar heen;
 • Amit is betrokken bij een initiatief in Ypenburg om een wijkvlag te ontwerpen. Wie heeft ervaring met organisatie en lespakketten?
 • Theun heeft geconstateerd dat nationale vlaggen uit protest soms worden verdraaid. Wie heeft voorbeelden daarvan?
 • Davied vraagt zich af of het mogelijk is een fotobank te maken waar leden hun vlaggenfoto’s kunnen delen. Wie heeft ideeën daarover?
 • Volgend jaar vindt (hopelijk) het Internationaal Vlaggenkundig Congres (ICV29) plaats in Ljubljana. Wie is van plan erheen te gaan?

De veelzijdigheid van vlaggen en vlaggenkunde kwam weer goed aan bod deze vlaggendag. Het programma liep zelfs enigszins uit. De voorzitter sluit af met de constatering dat het bestuur de volgende keer meer tijd moet inruimen voor alle presentaties en activiteiten zodat iedereen voldoende aan bod kan komen. Hij bedankt alle aanwezigen voor een boeiende vlaggendag en spreekt de hoop uit dat we elkaar in het nieuwe jaar weer gezond mogen treffen.