Op 24 september 2017 heeft H.R.H. Koning Khoebaha Calvin Cornelius III van het Khoisan-volk een afscheidingsceremonie georganiseerd bij het Kasteel de Goede Hoop in Kaapstad, waarbij hij de Soevereine Staat van Goede Hoop heeft uitgeroepen. Hij wil daarmee het land terugvorderen dat ooit aan de Khoisan toebehoorde voordat Nederlanders in 1652 bij de Kaap voet aan land zetten.

Het land beslaat het grootste deel van de voormalige Kaapprovincie. Hij beweert dat het land alle bevolkingsgroepen van Zuid-Afrika, te weten de Khoisan, de Afrikaners, de Gekleurde Bevolkingsgroepen en de witte Engelssprekende Zuid-Afrikanen, zal toestaan om in vrede te leven.

De koning probeert in New York zijn onafhankelijkheidsverklaring aan functionarissen van de Verenigde Naties te overhandigen. Vooralsnog hebben noch de VN, noch de aangesloten landen de afscheiding erkend.

De Soevereine staat van Goede Hoop heeft ook een eigen vlag. Op onderstaande vlag staat de nieuwe staat in groen weergegeven: