Op 8 november 2017 werd in Den Haag Ahmad Mola Nissi vermoord. Hij was de oprichter en leider van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Deze beweging voert aanslagen uit op overheidsgebouwen en olie-installaties in Khuzestan ofwel Zuidwest-Iran en brengt zo economische schade toe. De beweging is in Iran verboden vanwege terreur. De vlag die de ASMLA voert is een dundoek van drie even hoge banen rood, wit en zwart met op het midden in de witte baan een groene vijfpuntige ster met een ring eromheen.

Deze deels militante beweging gebruikt een logo dat op een wit doek ook als vlag gevoerd wordt. Het is een wit veld met van blauw de Perzische Golf met erboven van oker de regio Khuzestan belegd van wit met de naam in Arabisch schrift. Dit alles aan beide zijden omring door twee linten in de kleuren van de vlag die beneden oprijzen uit een breed rood mottolint met wit Arabisch opschrift en die bovenin uitlopen in twee zwarte half-automatische wapens, waarvan de lopen elkaar kruisen.

Zoals vaker is ook in Khuzestan het verzet van de soennitische Arabische minderheid tegen de sjiïtische Iraanse overheid in facties uiteengevallen. De Ahwaz Liberation Organisation zetelt in Maastricht en werd gevormd uit (de resten van) de DRFLA, PFLA en AFLA. Deze ALO gebruikt dezelfde vlag als de ASMLA.

De National Liberation Movement of Ahwaz gebruikt een andere vlag in de Pan-Arabische kleuren: drie evenhoge banen van groen, wit en zwart, belegd met een rode broekingdriehoek waarop van wit een halve maan met de hoorns naar de vlucht gewend en een achtpuntige ster. In de witte baan staat een Arabisch opschrift van groen.

Deze vlag doch zonder het opschrift werd in 1999 door het parlement van Ahwaz-( ofwel Arabistan) in-ballingschap als vlag voor Ahwaz vastgesteld. Eén factie was er om politieke redenen tegen. Dat was de AFLA. Deze vlag in de Pan-Arabische kleuren duidt op de moslimreligie van de inwoners, terwijl elke straal van de ster verwijst naar de revoluties waaraan het volk deelnam.