Op 15 augustus 2017 verving de Islamitische Republiek van Mauretanië de nationale vlag die op 22
maart 1958 werd aangenomen en sinds 1 april 1959 in gebruik was. Dit besluit volgde op de uitslag van een
referendum d.d. 5 augustus 2017, dat was uitgeschreven door president Ould Abdel Aziz.

De nieuwe nationale vlag heeft in de kern het beeld van de oude vlag, aangevuld met een rode baan
langs zowel de boven- als de onderzijde van het dundoek. Elk van die rode banen beslaat 15% van het
dundoek. Deze rode banen symboliseren het door patriotten vergoten bloed in de strijd van het land
tegen de vroegere Franse kolonisten.

57 Jaar nadat het land Mauretanië onafhankelijk werd, is de
opname van deze rode banen een symbolisch gebaar. De regerende partij, de Union pour la Republique,
verklaarde dat de rode banen permanent de inspanningen en opofferingen die de mensen van
Mauritanië zullen leveren en de prijs van hun bloed om hun grondgebied te verdedigen tot besef zullen
brengen. Diezelfde politieke partij stelde in maart 2017 het nieuwe model voor.