De wereld van vexillologie zit vol met weetjes. Daardoor zijn er steeds weer nieuwe dingen te ontdekken. Voor je het weet zit je in een Twitterdiscussie. Aanleiding was deze tweet van Derk Moor:

Verslaggever Ed van den Bent merkte daarbij echter op dat de protocollaire volgorde van de vlaggen aan de Hofvijver in Den Haag (opnieuw) verkeerd was. De vlaggen horen op anciënniteit te hangen, zo leert ook het handboek Ceremonieel en protocol van het ministerie van Defensie. De vraag is, welke anciënniteit?

Anciënniteit

Navraag binnen de Nederlandse Vereniging van Vlaggenkunde bood gelukkig uitkomst. Het gaat niet om de anciënniteit van de vlaggen of de provincies. Deze zijn immers alleen gecreëerd bij de oprichting van het Koninkrijk, met uitzondering van Noord- en Zuid-Holland (die zijn gesplitst in 1840), Limburg (het einde van de Duitse Bond in 1866) en Flevoland (in 1986). Uitgangspunt voor de volgorde van provincievlaggen is de historische anciënniteit:

  1. Eerst komen de hertogdommen, te weten Brabant (de oudste) en Gelre,
  2. dan de graafschappen, Holland en Zeeland,
  3. dan het geestelijke vorstendom het Sticht (Utrecht),
  4. dan de heerlijkheden, Friesland (de oudste), Overijssel, Groningen Stad en Ommelanden,
  5. dan het landschap Drenthe,
  6. dan Limburg, (soms staat deze op de tweede plaats, als het oude hertogdom Limburg in België wordt genomen) en
  7. tenslotte Flevoland, de jongste provincie zonder speciale status.

Daarmee kon de discussie op Twitter worden beslecht. En de directeur communicatie van de gemeente Den Haag werd ook meteen geïnformeerd. Eens zien of het effect heeft!

Grondwet

Via Twitter komt nog een nagezonden bericht binnen. Ook in de Grondwet van 1848 staat de volgorde van de provincies genoemd. “Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat in Europa uit de tegenwoordigen provinciën …”: